CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi luôn cam kết:

  • Đảm bảo tất cả thông tin người dùng đều được bảo mật tuyệt đối.
  • Đảm bảo người dùng có thể từ chối việc thu thập dữ liệu của doanh nghiệp.
  • Cho phép những khách hàng truy cập dữ liệu có thể tranh luận về tính chính xác của những thông tin của doanh nghiệp.
  • Cam kết việc đảm bảo an toàn và bảo mật với những dữ liệu đã thu thập của người dùng.
0/5 (0 Reviews)